Informace k nástupu do škol od 12. 4. 2021

Informace k nástupu dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021:
Obecné informace k provozu škol od 12. 4. 2021
Kontrolní seznam příznaků COVID-19
Mimořádné opatření MZ k 1. fázi otevření škol od 12. 4. 2021
Mimořádné opatření MZ k testování žáků ve školách
Mimořádné opatření MZ k ochraně dýchacích cest
Testování žáků – přehled návazných postupů

Testování ve škole bude probíhat prostřednictvím testů Singclean (z kraje nosu). Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví. Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma. Seznam testů naleznete zde.