Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ Bohdíkov – školní rok 2022/2023

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Alena Vokurková

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy (víceleté gymnázium)
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • konzultační hodiny:       dle domluvy                   
 • kontakt:                         tel.: 583 246 158 
     email: zs.bohdikov@seznam.czvokurkova@zsbohdikov.cz                                     
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

     Školní metodik prevence: Mgr. Eva Fleischerová

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • konzultační hodiny:       dle domluvy                    
 • kontakt:                         tel.: 583 246 158
     email: fleischerova@zsbohdikov.cz

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci.

Pracovní náplň výchovného poradce
Pracovní náplň školního metodika prevence
Leták pro rodiče – Školní poradenské pracoviště Bohdíkov