Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ Bohdíkov – školní rok 2023/2024

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Tomáš Rajnoha

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy (víceleté gymnázium)
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • konzultační hodiny: dle domluvy
 • kontakt: telefon: 583 246 158, 739 013 671
                e-mail: reditel@zsbohdikov.cz

    

Školní metodik prevence: Mgr. Eva Fleischerová

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • konzultační hodiny:       dle domluvy                    
 • kontakt: telefon: 583 246 158
                email: fleischerova@zsbohdikov.cz

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci.

Pracovní náplň výchovného poradce
Pracovní náplň školního metodika prevence
Leták pro rodiče – Školní poradenské pracoviště Bohdíkov