Projekty

Probíhající projekty

Šablony I OPJAK pro ZŠ a MŠ Bohdíkov (CZ.02.02.XX/00/22_002/0006038)
Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.
Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

ŠKOLNÍ ZAHRADA JE NAŠE NEJLEPŠÍ UČEBNA
Cílem projektu je úprava přírodní zahrady v areálu ZŠ Bohdíkov se zaměřením na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 1169 m2. Přínos projektu spočívá v rozvoji venkovního zařízení za účelem školního a mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO), které probíhá v přímém kontaktu s přírodou.
Doba realizace projektu: leden – prosinec 2023

Zahrada – prostor k objevování
Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu MŠ Bohdíkov se zaměřením na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu. V rámci realizace dojde k úpravě zahrady na ploše 707,2 m2. Přínosem projektu je rozvoj míst, kde probíhá výchova zaměřená na přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
Doba realizace projektu: leden – prosinec 2023

Zahrada je náš venkovní ráj
Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu MŠ Raškov se zaměřením na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu. Jeho přínosem je rozvoj míst, kde probíhá výuka a vzdělávání a která umožňuj dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
Doba realizace projektu: leden – prosinec 2023

Ukončené projekty

ŠKOLA V POHYBU III. (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022798)
Projekt přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání v mateřské a základní škole s cílem dosažení úspěchu pro každého žáka.
Doba realizace projektu: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

ŠKOLA V POHYBU II.

S přírodou a technologiemi k jazykům a potřebným kompetencím (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005217)
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality zázemí pro vzdělávání žáků na základní škole v Bohdíkově s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, vztahu k přírodě a životnímu prostředí a uvážlivého používání moderních technologií ve vzdělávání, důraz na znalosti a aktivní používání cizích jazyků.