Proč si vybrat naši školu?

Proč si vybrat naši školu?

1) menší počet dětí ve škole i ve třídách – jsme škola rodinného typu,

2) venkovské prostředí a blízkost malebné přírody, vybavená přírodní školní zahrada,

3) kvalitní výuka s využíváním moderních metod, ICT a didaktických pomůcek
– genetická metoda čtení, činnostní vyučování, informatika od 4. ročníku, zařazení dramatické a etické výchovy, základy hry na flétnu od 1. ročníku, zařazování metody CLIL ve výuce angličtiny, účast v projektu E-Twinning (mezinárodní spolupráce mezi školami), prožitkové vyučování, výuka venku, výlety, exkurze, tvořivé dílny, besedy, filmová a divadelní představení…
– velmi dobré hodnocení ČŠI, výsledky v celostátním testování, vědomostních i sportovních soutěžích,
– minimální výskyt negativních jevů,
– každoroční plavecký a lyžařský výcvik pro všechny ročníky,
– přítomnost asistentů pedagoga a školního asistenta, možnost doučování, individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami,

4) kvalitní práce, vybavení a nabídka aktivit školní družiny, ranní družina od 6:30, odpolední do 16:00, možnost přípravy na vyučování,

5) bohatá nabídka zájmových aktivit a neformálního učení ve spolupráci s Komunitní školou Bohdíkov, z.s.,

6) moderní zázemí a vybavení učeben, nová tělocvična, hřiště s umělým povrchem,

7) dětem zajišťujeme dopolední svačinky, pitný režim, ovoce, zeleninu a mléko z projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“, zdravé obědy,

8) o hlavních prázdninách organizujeme letní nepobytové tábory,

9) realizace řady projektů a akcí, např. Školní pouť, hudební koncerty, Otevřené
vyučování, Talent školy, Zábavný týden…

10) fungování školního autobusu pro naše žáky na trase Hanušovice – Raškov – Bohdíkov.